Persoonsgegevens

Gegevens Doel Verwerker Inzage Extra informatie
Lidmaatschap
Naam ( Voor- en Achternaam) Dit zijn de basisgegevens van het Lidmaatschap. De vereniging wil weten wie haar leden zijn Ledenadministratie, Penningmeester Ledenadministratie, Penningmeester, Secretaris, Trainers, Zonder deze gegevens kunt u geen lid worden van HAC'63
Adres Dit zijn de basisgegevens van het Lidmaatschap. De vereniging wil weten waar haar leden wonen. Ledenadministratie, Penningmeester Ledenadministratie, Penningmeester, Secretaris, Trainers, Zonder deze gegevens kunt u geen lid worden van HAC'63
Woonplaats Dit zijn de basisgegevens van het Lidmaatschap. De vereniging wil weten waar haar leden wonen. Ledenadministratie, Penningmeester Ledenadministratie, Penningmeester, Secretaris, Trainers, Zonder deze gegevens kunt u geen lid worden van HAC'63
Geboortedatum Deze geboortedatum is nodig voor de indeling van leeftijdscategorieën. Ledenadministratie, Penningmeester Ledenadministratie, Penningmeester, Secretaris, Trainers, Zonder deze gegevens kunt u geen lid worden van HAC'63.
Geslacht Het geslacht is nodig voor de verdeling van categorieën. Ledenadministratie, Penningmeester Ledenadministratie, Penningmeester, Secretaris, Trainers, Zonder deze gegevens kunt u geen lid worden van HAC'63. Binnen de sport is het niet mogelijk om van geslacht te wisselen of geslachtsloos deel te nemen aan wedstrijden. Het deelnemen onder een ander geslacht kan namelijk voor een oneerlijke wedstrijd zorgen.
Bankrekeningnummer De bankrekeningnummer is nodig om de contributie te innen. Ledenadministratie, Penningmeester Ledenadministratie, Penningmeester, Het bankrekeningnummer is geen vereiste, u kunt lid worden van HAC'63 en betaling via automatische incasso voldoen.
Atletiek Unienummer Het Atletiek Unienummer is een persoonsgebonden nummer die de Atletiek Unie aan u toewijst. Ledenadministratie, Penningmeester Ledenadministratie, Penningmeester, Secretaris, Trainers,
Telefoonnummer In geval van nood willen wij iemand kunnen bereiken. Ook kan uw telefoonnummer voor doeleinden worden gebruikt die betrekking hebben op wedstrijden en training. (denk hierbij aan een groepsapp van de trainer) Het telefoonnummer kan ook worden gebruikt om persoonlijk benaderd te worden voor vrijwilligerswerk. Ledenadministratie, Penningmeester, Ledenadministratie, Penningmeester, Secretaris, Trainers, Het telefoonnummer kan in uitzonderlijke situaties met derden worden gedeeld. Denk hierbij aan vrijwilligers die namens HAC'63 vrijwilligers proberen te werven of aan journalisten die graag een interview willen of aan de gemeente die u wil uitnodigen voor een huldiging
E-mailadres Uw e-mailadres word gebruikt om het digitale clubblad te verzenden. U op de hoogte te houden van nieuws die betrekkingen hebben op de training, op wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging. Uw mailadres kan tevens door de vereniging worden gebruikt voor het werven van vrijwilligers. Ledenadministratie, Penningmeester, Jeugdtrainers Ledenadministratie, Penningmeester, Secretaris, Trainers, Er kunnen commerciële uitingen in de mailing voorbijkomen. Denk hierbij aan sponsoruitingen in het clubblad.Het telefoonnummer kan in uitzonderlijke situaties met derden worden gedeeld. Denk hierbij aan vrijwilligers die namens HAC'63 vrijwilligers proberen te werven of aan journalisten die graag een interview willen of aan de gemeente die u wil uitnodigen voor een huldiging

Terug naar de privacyverklaring

Gegevens Doel Verwerker Inzage Extra informatie
Wedstrijddeelname
Naam Uw naam is nodig om uw prestatie aan u toe te kennen. Wedstrijdorganisatie Commissie Publiekelijk zichtbaar Het is toegestaan onder een Pseudoniem deel te nemen. Hiermee telt je deelname echter niet als recordpoging of een behaald record.
Woonplaats/Vereniging/Team Er kunnen teamklassementen zijn waardoor deze gegevens noodzakelijk zijn. Daarnaast Wedstrijdorganisatie Commissie Publiekelijk zichtbaar Het is niet verplicht om Woonplaats/Vereniging/Team in te vullen. Zonder deze gegevens kunt u echter niet deelnemen in teamklassementen
Geboortedatum Deze geboortedatum is nodig voor de indeling van leeftijdscategorieën. Wedstrijdorganisatie Commissie Publiekelijk zichtbaar Zonder geldig geboortedatum kunt u niet deelnemen aan wedstrijden waarin meerdere leeftijdscategorieën meestrijden. Valse informatie kan leiden tot uitsluiting van deelname of tot diskwalificatie.
Geslacht Het geslacht is nodig voor de verdeling van categorieën. Wedstrijdorganisatie Commissie Publiekelijk zichtbaar Binnen de sport is het niet mogelijk om van geslacht te wisselen of geslachtsloos deel te nemen aan wedstrijden. Het deelnemen onder een ander geslacht kan namelijk voor een oneerlijke wedstrijd zorgen. Bij geen opgave van geslacht kunt u niet deelnemen aan de wedstrijden. Valse informatie kan leiden tot uitsluiting van deelname of tot diskwalificatie.
E-mailadres Uw prestatie kan gekoppeld zijn aan een chip. Deze chips worden na iedere wedstrijd weer ingenomen. Het kan zijn dat u per ongeluk met de chip huiswaarts keert. In dat geval kan de vereniging via de mail contact met u opnemen. Wedstrijdorganisatie Commissie Wedstrijdorganisatie Commissie
Atletiek Unienummer Het invullen van uw Atletiek Unie nummer versnelt het inschrijvingsproces. Wedstrijdorganisatie Commissie Wedstrijdorganisatie Commissie Het invullen van uw Atletiek Unie nummer versneld het inschrijvingsproces het is niet verplicht deze op te geven.
Startnummer Iedere deelnemer krijgt een startnummer toegewezen. Wedstrijdorganisatie Commissie Publiekelijk Zichtbaar Het startnummer is herleidbaar naar u als persoon en geld daarom als een persoonsgegeven.

Terug naar de privacyverklaring