Afspraken over onkostenvergoeding voor vrijwilligers per 1-1-2023

Leden van Bestuur  
Declareren uren cf regels belastingdienstnvt
Declareren km cf regels belastingdienstnvt
Lidmaatschap atletiekuniewordt betaald door HAC’63
Lidmaatschap HAC’63wordt betaald door HAC’63
Wedstrijdlicentiezelf betalen
Kosten cursussen, licentieverlenging etc (incl km verg) vergoed door HAC’63 tot max €300/jaar
Trainers en vaste invaltrainers niveau 2,3,4 
Declareren uren cf regels belastingdienstwel
Declareren km cf regels belastingdienstwel
Lidmaatschap atletiekuniewordt betaald door HAC’63
Lidmaatschap HAC’63wordt betaald door HAC’63
Wedstrijdlicentiezelf betalen
Cursussen, licentieverlenging, etc (incl km verg)  vergoed door HAC’63 tot max €300/jaar
Ingeroosterde hulptrainers zonder opleiding 
Declareren uren cf regels belastingdienstnvt
Declareren km cf regels belastingdienstnvt
Lidmaatschap atletiekunie:zelf betalen
Lidmaatschap HAC’63zelf betalen
Wedstrijdlicentiezelf betalen
Cursussen, licentieverlenging, etc (incl km verg)  zelf betalen
Ingeroosterde hulptrainers met minimaal 1 jaar ervaring 
Declareren uren cf regels belastingdienstnvt
Declareren km cf regels belastingdienstwel
Lidmaatschap atletiekuniezelf betalen
Lidmaatschap HAC’63zelf betalen
Wedstrijdlicentiezelf betalen
Cursussen, licentieverlenging, etc (incl km verg)  tot max € 100/jaar betaald door HAC’63
Juryleden met minimale inzet 4x/kalenderjaar 
Declareren uren cf regels belastingdienstnvt
Declareren km cf regels belastingdienstwel
Verplicht lidmaatschap atletiekunieWordt betaald door HAC’63
Lidmaatschap HAC’63 zelf betalen
Wedstrijdlicentiezelf betalen
Cursussen, licentieverlenging, etc (incl km verg)  tot max €100/jaar betaald door HAC’63
Ereleden 
Declareren uren cf regels belastingdienstnvt
Declareren km cf regels
belastingdienst
nvt
Lidmaatschap atletiekuniewordt betaald door HAC’63
Lidmaatschap HAC’63  wordt betaald door HAC’63
Wedstrijdlicentiezelf betalen
Cursussen,
licentieverlenging
nvt