WEEK 4/5

Deze week geen werkzaamheden bij de baan.

WEEK 3

Begin van de week werd met grote kranen de staalconstructie geplaatst: de contouren zijn nu duidelijk zichtbaar, ook tijdens de avonddtrainingen.

bron: Sylvan ten Cate
bron: Sylvan ten Cate
bron: gebr Middelveld
bron: Ben Luten

WEEK 2

Nadat de mantelbuizen voor water, elektra en data en die voor de binnenriolering op hun plaats waren gelegd, is het resterende betonstaal geplaatst en het beton gestort. Hiermee is de fundering afgrond.

Foto’s: Jacqueline ten Brummelhuis

WEEK 1

Begonnen werd met het afgraven van een deel van het talud. Natuurlijk wordt s avonds alles afgezet met hekken.

(foto: Jan ten Cate)
(foto: Jacqueline ten Brummelhuis)

Bron: gebr Middelveld (Facebook)

DE VOORBEREIDINGEN

Voordat de werkzaamheden begonnen is een deel van het hek rond de baan verwijderd door de gemeente

foto: Sylvan ten Cate