Brief van het bestuur

Naar aanleiding van onze beslissing om de baantrainingen te annuleren zijn er meerdere mails gekomen, deels instemmend en deels van teleurgestelde leden.

Hieronder willen wij nogmaals kort toelichten waarom deze beslissing is genomen en waarom wij vasthouden aan dit besluit:

De laatste weken is toenemend duidelijk geworden dat ook kinderen het virus makkelijk kunnen overbrengen, met name bij de Engelse variant. Die Engelse variant is inmiddels ook in Nederland al volop aanwezig. Als je nu kijkt naar de situatie in Engeland, weet je hoe het in Nederland zal gaan, als er niet strenger wordt beperkt. De regelgeving van de regering houdt niet enkel rekening met gezondheid, maar ook met economische schade, vandaar dat zij compromissen moeten sluiten.

Overigens: er zijn enkele leden geweest die gesteld hebben dat wij hen het recht ontnemen om te trainen, dat is natuurlijk onzin. Iedereen kan op zijn eigen tijd en plaats trainen, (maar niet op de baan waar je in elkaars slipstream kunt komen), en daarnaast kan idereen advies vragen van zijn/haar trainer.

NB: de professionele topsporters mogen meer, maar die zijn voor het overige zeer beperkt in hun leven; zij mogen sporten en leven binnen hun eigen zeer beperkte “bubbel” en dan nog zie je vaak dat het niet goed gaat.

Wij als bestuur stellen de gezondheid van onze sporters èn de maatschappij om ons heen voorop, en willen later niet moeten denken: “dit hadden we kunnen bedenken en voorkomen”. De randjes opzoeken van wat er nog net wel en wat er nog net niet mag, helpt NIET om de besmettingen te voorkomen. Daarom blijven wij bij ons besluit, mede omdat wij niet enkel voor onszelf verantwoordelijk zijn, maar ook voor onze medemensen. Hoe eerder het besmettingsgevaar van corona wordt ingedamd, hoe eerder wij allemaal weer terug kunnen naar normaal!