De nieuwe Europese privacywetgeving

Het kan jullie niet ontgaan zijn dat er vanaf 25 mei een nieuwe wetgeving in werking treed met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Deze Algemene Vordering Gegevensbescherming, beter bekent als AVG-wetgeving geldt voor iedere instantie die persoonsgegevens verwerkt, bewerkt en bewaart. Ook HAC’63 verwerkt, bewerkt en bewaart persoonsgegevens. Denk hierbij alleen al aan de ledenadministratie waarin uw naam, adres, geboortedatum etc. allemaal in verwerkt is.

Om die reden heeft de vereniging een privacyverklaring opgesteld. Hierin is onder andere terug te vinden welke gegevens wij verwerken, bewerken en bewaren.  Met welk doel wij deze gegeven verwerken, bewerken en bewaren en voor wie deze gegevens zichtbaar zijn.

Dit betekent ook dat er een aantal zaken binnen de vereniging zullen veranderen.

Lees meer…

bestuursnieuws november 2017

Geachte leden van HAC’63

Via deze weg wil het bestuur bekend maken dat we een kandidaat hebben gevonden voor de vacante bestuursfunctie. Erik Reumer, vader van één van onze pupillen en lid van de wedstrijdorganisatie commissie, heeft aangegeven dat hij deze functie wel wil gaan invullen. Ook is Erik per direct beschikbaar en dat is natuurlijk hartstikke fijn, want daardoor kan het huidige bestuur de taken weer beter verdelen.

Statutair gezien kan het bestuur zelf geen bestuursleden benoemen, de leden van HAC’63 moeten door middel van een vergadering de goedkeuring aan bestuurskandidaten geven. Dat brengt ons bij het volgende. Als we nu een ledenvergadering uitschrijven, dan zal deze waarschijnlijk in januari plaats vinden. Eén a twee maanden later zal dan ook de algemene ledenvergadering plaats vinden. En dat lijkt ons een beetje overdreven.

Daarom vragen wij jullie, de leden van HAC’63, om ons toestemming te geven om Erik Reumer per direct aan te laten sluiten bij het bestuur. Waardoor wij meteen gebruik kunnen maken van zijn diensten en waardoor hij aanwezig mag zijn bij de bestuursvergadering. Zijn eventuele definitieve aanstelling zal dan zoals gebruikelijk tijdens de ALV plaats vinden.

Wij, het bestuur, gaan hier bij uit van het principe: geen bericht is goed bericht. Mocht er toch iemand bezwaar hebben, dan horen wij deze graag. We zijn daarvoor te bereiken via info@hac63.nl . Als je bezwaar hebt, mail ons dan niet alleen dat je bezwaar hebt, maar geef ons ook de reden van het bezwaar.  Zo kunnen wij kijken of deze bezwaren gegrond zijn en of we hier dus wat mee moeten en kunnen doen.

Omdat de volgende bestuursvergadering gepland staat op 7 december, willen wij graag voor zondag 26 november een reactie ontvangen. Zodoende hebben wij voldoende tijd om Erik te vragen om aan te sluiten of op eventuele bezwaren te reageren.

Namens het bestuur,
Remco Bos, secretaris HAC’63