Contributie

Categorie Geboortejaar Basiscontributie Atletiekunie-per jaar Wedstrijdlicentie Atletiekunie-per jaar Tijdelijke heffing baanhuur per maand Clubcontributie-per maand*
Minipupillen 2013 en later €15,30 n.v.t. €0,75 €8,50
Pupillen C 2012 €15,30 € 8,25 €0,75 €8,50
Pupillen B 2011 €15,30 € 8,25 €0,75 €8,50
Pupillen A 2010-2009 €15,30 € 8,25 €0,75 €8,50
Junioren D 2008-2007 €16,15 € 14,70 €0,95 €10,50
Junioren C 2006-2005 €16,15 € 14,70 €0,95 €10,50
Junioren B 2004-2003 €16,15 € 14,70 €1,00 €11,00
Junioren A 2002-2001 €16,15 € 14,70 €1,00 €11,00
Senioren 2000 en eerder €17,45 € 23,55 €1,20 €13,00
Masters 1985 en eerder €17,45 € 23,55 €1,20 €13,00
Licentie lid 2000 en eerder €17,45 € 23,55 €25,00 (per jaar)
Recreanten n.v.t. €17,45 n.v.t. €1,00 10,00

Gezinskorting
Bij 3 of meer leden wonend op het zelfde adres ontvangt u 25% korting op het totale bedrag van de clubcontributie.

Administratiekosten
Bij iedere nieuwe aanmelding of overschrijving brengt de Atletiekunie  administratiekosten in rekening, deze kosten zullen door HAC’63 aan u worden doorberekend.
De administratiekosten zullen worden opgenomen in het totaalbedrag van de 1e incasso.

Betaling
Wij verzoeken iedereen om de kwartaal contributie per automatische incasso te laten lopen. De contributie voor licentie leden zal 1x per jaar via automatische incasso plaatsvinden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, zijn wij genoodzaakt extra kosten per nota in rekening te brengen. Rabobank IBAN rekeningnummer NL22 RABO 0377 2313 98

Clubtenue
Indien aan officiële wedstrijden wordt deelgenomen is clubtenue verplicht.

Licentie lid
Een licentie lid maakt geen gebruik van de (baan)trainingen en andere HAC’63 voorzieningen.

Wijziging startlicentie
Kan uitsluitend op 1 januari en moet voor 15 november daaraan voorafgaand schriftelijk worden aangevraagd bij de ledenadministratie

Opzegging
Kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail en tenminste één maand voor aanvang van een nieuw kwartaal bij de ledenadministratie.