Contributie

Geboortejaar Categorie Basiscontributie Atletiekunie-per jaar Wedstrijdlicentie Atletiekunie-per jaar Clubcontributie-per maand*
2014 en later Minipupillen €15,90 n.v.t. €9.80
2013 Pupillen C €15,90 € 8,60 €9.80
2012 Pupillen B €15,90 € 8,60 €9.80
2011-2010 Pupillen A €15,90 € 8,60 €9.80
2009-2008 Junioren D €16,80 € 15,30 €12.00
2007-2006 Junioren C €16,80 € 15,30 €12.00
2005-2004 Junioren B €16,80 € 15,30 €12,55
2003-2002 Junioren A €16,80 € 15,30 €12,55
2001 en eerder Senioren €18,15 € 24,50 €14,75
1986 en eerder Masters €18,15 € 24,50 €14,75
2001 en eerder Licentie lid €18,15 optioneel: € 24,50 €27,50 (per jaar)
2001 en eerder Recreanten €18,15 n.v.t. €14,75

Gezinskorting
Bij 3 of meer leden wonend op het zelfde adres ontvangt u 25% korting op het totale bedrag van de clubcontributie.

Administratiekosten
Bij iedere nieuwe aanmelding of overschrijving brengt de Atletiekunie  administratiekosten in rekening, deze kosten zullen door HAC’63 aan u worden doorberekend.
De administratiekosten zullen worden opgenomen in het totaalbedrag van de 1e incasso.

Betaling
Wij verzoeken iedereen om de kwartaal contributie per automatische incasso te laten lopen. De contributie voor licentie leden zal 1x per jaar via automatische incasso plaatsvinden. Indien u hiermee niet akkoord gaat, zijn wij genoodzaakt extra kosten per nota in rekening te brengen. Rabobank IBAN rekeningnummer NL22 RABO 0377 2313 98

Clubtenue
Indien aan officiële wedstrijden wordt deelgenomen is clubtenue verplicht.

Licentie lid
Een licentie lid maakt geen gebruik van de (baan)trainingen en andere HAC’63 voorzieningen.

Wedstrijdlicentie
Met een wedstrijdlicentie kan je meedoen aan baanwedstrijden en Nationale kampioenschappen. Alle categorieën behalve mini-pupillen en Recreanten betalen via ons deze licentiekosten aan de Atletiekunie door middel van een jaarlijks bedrag.

Recreanten
Recreanten zijn atleten zonder wedstrijdlicentie. Je kan alleen als senior of master inschrijven als recreant.

Wijziging startlicentie
Kan uitsluitend op 1 januari en moet voor 15 november daaraan voorafgaand schriftelijk worden aangevraagd bij de ledenadministratie

Opzegging
Kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail en tenminste één maand voor aanvang van een nieuw kwartaal bij de ledenadministratie.