Corona update 2021

27 juni – Bijna alle maatregelen zijn nu komen te vervallen. Dat betekent dat er meer vrijheden zijn. Zo is publiek weer toegestaan, kunnen er weer wedstrijden georganiseerd worden etc. Voor volgende week(de week van 28 juni) hanteren we nog de aangepaste trainingstijden voor de loopgroepen. op 1 juli ( aansluitend aan de La Brochette Coopertest) hebben de looptrainers een vergadering gepland en daarin worden de trainingen besproken. Aan de hand van die vergadering komt er weer een update qua trainingsdagen en tijden.

Verder blijft de 1,5-meter regel van toepassing voor iedereen ouder dan 18 jaar. Dit geld ook voor bezoekers. Zorg er daarom voor dat je op ieder moment op 1,5 meter afstand van elkaar blijft. Enkel in sportsituaties, bv bij het inhalen van een andere loper, hoeft niet op de 1,5-meter gelet te worden.

21 mei – zoals jullie mee hebben gekregen zijn er weer een aantal versoepelingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging voor ons is dat we geen rekening meer hoeven te houden met groepen van 4. De maximale groepsgrote is gewijzigd naar 30 personen. Dat betekend dat er weer wat meer vrijheid is tijdens de training. Er zijn echter nog steeds een paar regels geldig die van toepassing zijn tijdens de training.
– groepen waarin atleten van 27 jaar en ouder in trainen moeten ten alle tijden 1,5 meter afstand onderling houden, ook al ben je zelf jonger dan 27.
– groepen atleten mogen niet mixen met andere groepen. Zorg daarom dat je ten alle tijden afstand houdt van anderen die niet in je groep trainen. Dit geld voor voor, tijdens als na de training.

Daarnaast heeft Hans Breider aangegeven de trainingen op donderdagavond weer op te pakken. Verder zijn er nog geen wijzigingen qua trainingstijden/dagen

MAANDAGSTARTEIND
Pupillen 18.0019.00
Junioren D technisch17.4519.00
Werptraining19.1521.00
Loopgroep Steven19.1520.45
DINSDAGSTARTEIND
Junioren/Senioren technisch19.1520.45
A-atletiek Loopgroep18.0019.00
A-atletiek Technisch groep 118.0019.00
A-atletiek Technisch groep 219.0020.00
Jeugd loopgroep18.0019.00
Loopgroepen Gerrit19.1520.45
Loopgroepen Jan19.3021.00
WOENSDAGSTARTEIND
Loopgroep Derk19.1520.45
DONDERDAGSTARTEIND
Pupillen18.0019.00
Junioren D technisch17.4519.00
Loopgroep Anja/Rita19.1520.45
Loopgroep Hans19.1520.45
Junioren/Senioren technisch19.1520.45
Geeft jouw trainer nog geen training, dan ben je welkom om je aan te sluiten bij een andere loopgroep. Overleg dan wel even met de betreffende trainer. Want vol =vol

4 april – naar aanleiding van de wijziging van de avondklok, zijn de trainingstijden iets gewijzigd.

10 maart – Afgelopen maandag heeft het kabinet wederom een persconferentie gegeven wn had toch enigszins goed nieuws voor ons als sportvereniging. Er is een kleine versoepeling waardoor we weer een paar aanpassingen in de trainingen kunnen doorvoeren.

De volgende wijzigingen gelden voor de loopgroepen:

  • We mogen nu vanaf 16 maart in viertallen trainen in plaats van Duo’s
  • Viertallen houden onderling 1,5 meter afstand van elkaar en houden minimaal 10 meter afstand van de volgde viertal
  • Doordat we in viertallen trainen is het risico op groepsvorming tijdens in- en uitlopen aanzienlijk kleiner. Hierdoor is in- en uitlopen op het kunstgras weer toegestaan
  • Loopscholing zou door een trainer weer gegeven kunnen worden, rekening houdende met de bovengenoemde afstanden. Maar door de avondklok (en dus kortere training, zal dat waarschijnlijk nog achterwege blijven)

Voor technische trainingen is vorige week al een wijziging geweest. Doordat deze groep bestaat uit atleten die jonger dan 27 jaar zijn, mogen zij in een grotere groep samen trainen.

20 februari – Nadat het bestuur in januari had besloten om de trainingen stop te zetten, kunnen we nu het nieuws brengen dat we weer gaan beginnen met trainen. Vanwege de avondklok en de geldende maatregelen zullen niet alle trainingen op het zelfde moment plaats vinden als normaal.

Geeft jouw trainer geen training, vraag dan of je tijdelijk kan aansluiten bij een andere training. Let op! Vol = Vol, dus overleg tijdig.

Looptrainingen hebben een iets ander karakter. I.v.m. de maatregelen zal alleen de kern worden aangeboden. Dat betekent geen warming up en cooling down. Tijdens de training volg je exact hetzelfde programma als de rest, er zijn dus geen individuele programma’s. Je traint de hele training met één en dezelfde looppartner en zorgt dat onderling ten allen tijden 1,5 meter afstand word gehouden. Je probeert ook tijdens de training 10 meter afstand te houden van de voorgaande duo. Inhalen is niet toegestaan.