Lid worden

Als je denkt dat atletiek wat voor jou of voor jouw zoon of dochter is, dan ben jij of zijn zij van harte welkom om vier keer op proef mee te trainen.* Dit is een mooie mogelijkheid om te ervaren hoe het is om bij HAC’63 te trainen.  Wil je meer informatie over de trainingen of over een mogelijk lidmaatschap, en is dit niet te vinden op onze website? Neem dan contact met ons op via het contactformulier

*Geef je dit voor aanvang van de training aan bij de betreffende trainer, dan kan deze hier rekening mee houden.

Voornaam

Voorletters

Achternaam

Geboortedatum

Geslacht

mannelijkvrouwelijk

Onder het kopje 'maak kennis met HAC'63' staan de verschillende categorieën uitgelegd. Toch vragen? Gebruik ons contactformulier.

Aanmelden met wedstrijdlicentie (verplicht voor pupillen en junioren).

pupiljuniorsenior/master

senior/masters kunnen aanmelden als recreant, hierbij krijgen ze geen wedstrijdlicentie.

recreant

Het is ook mogelijk om als licentielid aan te melden. Let op: je mag dan geen gebruik maken van de trainingen en de baan!

licentielid

Indien er (medische) bijzonderheden zijn waarmee rekening gehouden moet worden i.v.m. (groeps)training of belasting deze graag vermelden.

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail voor contact & nieuwsbrief

Telefoonnummer

Betaalwijze
Automatische incassoAcceptgiro ( 1 euro extra per factuur)Jeugd Sport Fonds (alleen aanvinken als je je hiervoor specifiek hebt aangemeld en goedkeuring hebt. Je hoeft dan geen bankrekening gegevens in te vullen

Ondergetekende machtigt HAC'63
tot wederopzegging de contributie af te schrijven van het hierboven genoemde IBAN rekeningnummer

Ondergetekende geeft aan op de hoogte te zijn van de privacyverklaring

Ondergetekende accepteert dat HAC'63 op basis van de privacyverklaring
zijn of haar persoonsgegevens verwerkt en bewaart.

Ondertekend door (indien minderjarig door ouder/voogd of verzorger)


Wij verwachten van onze leden en ouders van jeugdleden, dat zij bereid zijn zo nu en dan te assisteren bij eigen wedstrijden door het verrichten van verschillende taken die nodig zijn om een wedstrijd te organiseren. Het zou fijn zijn wanneer je ook een structurele vrijwilligerstaak binnen de vereniging wilt verrichten. Wanneer u hiervoor belangstelling hebt kunt u hieronder aangeven waar u informatie over zou willen ontvangen.


ondersteunde activiteitenwedstrijdcommissieactiviteitencommissiejurerenpr-commissietrainerbestuuravond4daagsecommissiehand en spandienstengeen taken