Lid worden

Als je denkt dat atletiek wat voor jou is, dan ben jij van harte welkom om vier keer op proef mee te doen bij een training. Dit is een mooie mogelijkheid om te ervaren hoe het is om bij HAC’63 te trainen. 

Wil je je direct inschrijven?  Download dan onderstaand formulier en mail dat ingevuld naar ledenadministratie@hac63.nl

Je kunt ook je ook aanmelden door een mail te sturen naar ledenadministratie@hac63.nl. met je naam, geboortedatum en telefoonnummer. Er wordt dan per mail of telefonisch contact opgenomen over de inschrijving.

Let op : de verzendknop werkt momenteel niet. Er wordt gezocht naar een oplossing.

  Voornaam

  Voorletters

  Achternaam

  Geboortedatum

  Geslacht

  mannelijkvrouwelijk

  Onder het kopje 'maak kennis met HAC'63' staan de verschillende categorieën uitgelegd. Toch vragen? Gebruik ons contactformulier.

  Aanmelden met wedstrijdlicentie (verplicht voor pupillen en junioren).

  pupiljuniorsenior/master

  senior/masters kunnen aanmelden als recreant, hierbij krijgen ze geen wedstrijdlicentie.

  recreant

  Het is ook mogelijk om als licentielid aan te melden. Let op: je mag dan geen gebruik maken van de trainingen en de baan!

  licentielid

  Indien er (medische) bijzonderheden zijn waarmee rekening gehouden moet worden i.v.m. (groeps)training of belasting deze graag vermelden.

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  E-mail voor contact & nieuwsbrief

  Telefoonnummer

  Betaalwijze
  Automatische incassoAcceptgiro ( 1 euro extra per factuur)Jeugd Sport Fonds (alleen aanvinken als je je hiervoor specifiek hebt aangemeld en goedkeuring hebt. Je hoeft dan geen bankrekening gegevens in te vullen

  Ondergetekende machtigt HAC'63
  tot wederopzegging de contributie af te schrijven van het hierboven genoemde IBAN rekeningnummer

  Ondergetekende accepteert dat HAC'63 op basis van de privacyverklaring
  zijn of haar persoonsgegevens verwerkt en bewaart.

  Ondertekend door (indien minderjarig door ouder/voogd of verzorger)


  Wij verwachten van onze leden en ouders van jeugdleden, dat zij bereid zijn zo nu en dan te assisteren bij eigen wedstrijden door het verrichten van verschillende taken die nodig zijn om een wedstrijd te organiseren. Het zou fijn zijn wanneer je ook een structurele vrijwilligerstaak binnen de vereniging wilt verrichten. Wanneer u hiervoor belangstelling hebt kunt u hieronder aangeven waar u informatie over zou willen ontvangen.


  ondersteunde activiteitenwedstrijdcommissieactiviteitencommissiejurerenpr-commissietrainerbestuuravond4daagsecommissiehand en spandienstengeen taken