Opbrengst collecte voor Fonds Gehandicaptensport

Allereerst willen we alle vrijwilligers van HAC’63 Hoogeveen bedanken voor de  medewerking aan de collecte van Fonds Gehandicaptensport  in Hoogeveen.  In het voorjaar is er door de collectanten een bedrag van netto € 193,62 opgehaald tijdens de huis-aan-huis collecte. Daarom werd er een bedrag van € 96,81 overgemaakt naar de bankrekening van HAC’63.

De opbrengst van de digitale collectebus(sen) was 231,70 Ook hierop is de 50% regeling van toepassing en deze week is 115,85 daarvan overgemaakt naar HAC’63

De opbrengst van deze collecte zal worden gereserveerd voor de activiteiten van de G-sporters.