Via deze blog blijft u op de hoogte van het bestuur.

In de toekomst komen hier de notulen van de bestuursvergaderingen maar ook updates van het bestuur en verenigingszaken te staan.

%d bloggers liken dit: